In deze Privacyverklaring heeft C&H Maastricht beschreven hoe zij omgaat met uw persoonlijke- en bedrijfsgegevens die zij digitaal via deze website of via een persoonlijke ontmoeting van u binnenkrijgt.

Wij respecteren uw privacy en dragen er dan ook zorg voor dat de persoonlijke- en bedrijfsinformatie die u ons verschaft zeer vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoons- en bedrijfsgegevens worden enkel door ons opgeslagen en verwerkt voor het uitvoeren van diensten en verrichten van werkzaamheden zoals u dit aan ons heeft verzocht en wij dit duidelijk met u zijn overeengekomen.

Wanneer u een contact- of aanmeldformulier op onze website invult of uw gegevens verstrekt tijdens een persoonlijke ontmoeting dan worden deze gegevens bewaard zolang als nodig is voor de volledige afhandeling van de werkzaamheden zoals wij deze zijn overeenkomen. Uw gegevens kunnen door C&H Maastricht voor toekomstige werkzaamheden voor klanten, alleen door C&H Maastricht zelf worden gebruikt. Uw gegevens zullen nimmer – zonder uw uitdrukkelijke toestemming – voor commerciële doeleinden aan derden worden verstrekt.

Uw gegevens worden overgebracht naar en opgeslagen op servers in de EU.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Wij kunnen gebruik maken van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Periodieke nieuwsbrief
Wij bieden een periodieke nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws op het gebied van vakbeurzen, voor het verstrekken van informatie over onze opdrachtgevers en aanverwante zaken. Uw e-mailadres werd in het verleden aan onze database toegevoegd na een persoonlijke ontmoeting waarin u aangaf onze mailings op prijs te stellen of als gevolg van marktonderzoeken waarbinnen wij u benaderd hebben. In beide gevallen heeft u expliciete toestemming gegeven dat uw gegevens hiervoor gebruikt mochten worden. Onze nieuwsbrief database van deze periodieke nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Indien u dit niet meer op prijs stelt kunt u zich middels het versturen van een e-mail aan marketing@chmaastricht.com hiervoor afmelden.

Gebruik van cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

Via onze website kunnen cookies geplaatst worden van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij kunnen deze dienst gebruiken om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Inzage, correctie en recht van verzet bij onze Privacy Officer
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

C&H Maastricht

Postbus 304

NL-6200 AH Maastricht

Recht op aanpassen Privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen hierin zullen direct op deze website worden gepubliceerd.